Trafikskolor i Umeå
RSS icon Home icon
 • Utländskt körkort

  Posted on januari 24th, 2016 Mari Jacobsson No comments

  Körkort som är utfärdade i andra länder är i vissa fall även giltiga i Sverige, men under de regler som gäller i Sverige. Exempelvis måste du ha fyllt 18 år för att ha tillstånd att köra bil. Har du redan ett svenskt körkort som är återkallat eller omhändertaget så är inte ditt utländska körkort giltigt i Sverigeshutterstock_320514482

  Körkort från land inom EES

  Om ditt körkort ät utfärdat i ett land som tillhör EES så gäller det i Sverige så länge det är giltigt i det land där det har utfärdats och att du inte har bytt ut det till ett svenskt körkort. Gäller även för den som är folkbokförd i Sverige. Med det här körkortet har du även tillstånd att vara handledare vid övningskörning, förutsatt att du uppfyller de krav som ställs. Körkort från EES-stat får bytas mot ett svenskt körkort om det är giltigt och du är permanent bosatt i Sverige.

  Körkort från land utanför EES

  Ett körkort utfärdat i land utanför EES måste för att gälla i Sverige vara giltigt i det land som utfärdade det och får inte ha bytts mot ett svenskt. Om du varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år är körkortet inte giltigt. Körkort från stat utanför EES kan inte bytas mot ett svenskt, med undantag för Japan och Schweiz.