Trafikskolor i Umeå
RSS icon Home icon
 • Övningsköra privat

  Att övningsköra är givetvis en viktig del av sin körkortsutbildning. Men körlektioner är i regel dyra och vill man inte spendera hela sitt sparkonto på detta så kan man med fördel genomföra åtminstone en del av övningskörningen privat. Kanske kan du göra det med någon av dina föräldrar, en vän och så vidare.

  Övningskörningen ger substans och förståelse till den teori du som elev läser, samtidigt som erfarenheter skapas genom att hantera de situationer som uppstår i trafiken. Om man vill övningsköra privat finns dock en del regler man måste följa, vilka följer nedan.

  Regler vid övningskörning:

  • Körkortstillstånd. Den som vill ta körkort måste ha beviljats ett körkortstillstånd.
  • Handledaren vid privat övningskörning måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Det är handledaren som står som ansvarig och räknas som förare vid övningskörningen, ergo händer det något så är det inte eleven som står till svars.
  • Givetvis måste eleven ha uppnått rätt ålder för att få övningsköra det aktuella fordonet.
  • Den som vill övningsköra privat för körkortsbehörighet B, alltså för personbil, måste ha en giltig introduktionsutbildning.
  • Handledarbevis ska alltid medföras vid övningskörning.
  • Glöm inte att en övningskörningsskylt måste sitta fäst, och vara väl synlig bakifrån. Gäller det för motorcykel så kan skylten fästas på dräkten.

  Handledare

  Det finns även regler för vem som får vara handledare. Som sagt måste handledaren bli godkänd av Transportstyrelsen. För att få ansökan godkänd krävs följande:

  • Handledaren måste ha fyllt 24 år.
  • Måste inneha ett giltigt körkort inom EES för det fordon som övningskörningen avser och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Om körkortet inte är svenskt måste en handling som påvisar kortets giltighet bifogas för att försäkra att du uppfyller kraven för att bli handledare.
  • Handledaren måste ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, detta om det gäller körkortsbehörighet B.