Trafikskolor i Umeå
RSS icon Home icon
  • Ålder för rätt körkort

    Posted on december 7th, 2018 Prof. Marlee Jacobs PhD No comments

    När man kommit upp i en viss ålder så börjar intresset för körkort att öka. Upp till dess man är 15 år så har man kanske sett upp till syskon och andra som är äldre och som fått sitt körkort.Det är alltid bra att ha bra förebilder och de man kan rådfråga angående om körkortsfrågor och hur man bäst Det är alltid bra att ha bra förebilder och de man kan rådfråga angående om körkortsfrågor och hur man bäst fixar med sin moppe. Även om man inte har åldern inne för att ta sitt körkort så kan man skaffa sig en moped. Du får ju dock inte köra den förrän du har ditt körkort i handen.Du kan däremot hålla på och fixa till den så den är som du vill ha den den dagen du tagit ditt moppekort. Har du ett äldre syskon som redan gjort denna resa med att skaffa sig moppe och hållit på och skruva i den så kan du med fördel fråga denne om hjälp. Du kanske även har föräldrar som kan hjälpa till om det skulle behövas. Det kan vara tillfredsställande att ha fixat sin moped själv.